Dear customer,

Our products are always offered as a package. This allows you to follow your package through track & trace.

Payment modalities: In the store, you can of course accept debit cards.

Online:-IDeal-PayPal (also credit cards)-transfer (Order in advance directly through info@dressmedutch.nl. You will receive a confirmation mail and any other information for the transfer)-Sofort Banking (E-Banking)-Bancontant (Mister Cash)

Privacy:

We apply the law of privacy (AGV) and therefore never provide your information to third parties.
You personal data are at Dress me Dutch sent over an encrypted SSL connection always. If you want to keep up with us you agreed that we can keep your data to use for mail correspondence. If you no longer want to receive our mail correspondence you can send us a mail; info@dressmedutch.nl or you can push the button “Afmelden” or “Unsubscribe” that comes automatically in your news letter.

Cookie statement:

This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Analytics sets first party cookies via a piece of JavaScript code which must be added to every page that site owners want to track. It sets four cookies automatically, and a fifth via opt-in.

Globally and in the European Union member states Google sets the following cookies:

__utma Cookie
A persistent cookie – remains on a computer, unless it expires or the cookie cache is cleared. It tracks visitors. Metrics associated with the Google __utma cookie include: first visit (unique visit), last visit (returning visit). This also includes Days and Visits to purchase calculations which afford ecommerce websites with data intelligence around purchasing sales funnels.

__utmb Cookie & __utmc Cookie
These cookies work in tandem to calculate visit length. Google __utmb cookie demarks the exact arrival time, then Google __utmc registers the precise exit time of the user.

Because __utmb counts entrance visits, it is a session cookie, and expires at the end of the session, e.g. when the user leaves the page. A timestamp of 30 minutes must pass before Google cookie __utmc expires. Given__utmc cannot tell if a browser or website session ends. Therefore, if no new page view is recorded in 30 minutes the cookie is expired.

This is a standard ‘grace period’ in web analytics. Ominture and WebTrends among many others follow the same procedure.

__utmz Cookie
Cookie __utmz monitors the HTTP Referrer and notes where a visitor arrived from, with the referrer siloed into type (Search engine (organic or cpc), direct, social and unaccounted). From the HTTP Referrer the __utmz Cookie also registers, what keyword generated the visit plus geolocation data.

This cookie lasts six months. In tracking terms this Cookie is perhaps the most important as it will tell you about your traffic and help with conversion information such as what source / medium / keyword to attribute for a Goal Conversion.

__utmv Cookie
Google __utmv Cookie lasts “forever”. It is a persistant cookie. It is used for segmentation, data experimentation and the __utmv works hand in hand with the __utmz cookie to improve cookie targeting capabilities.

Warranty:

We warrant that our products fulfill the contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions.
Not under warranty however;
is washed and treated products, not for acts where the article is referring to.

Not satisfied or reimbursed:

If you are not satisfied with your order you can after a cooling-off period of 14 days from the day you receive the return order without giving any reason. You will receive the purchase price refunded to your account as soon as possible (within a week) after we have taken delivery of the article. We can not accept returns because of our stock records no more after the period has expired.

NL

Verzenden doen wij door middel van pakketten via PostNL. Degelijk en traceerbaar.

Binnen Nederland betaald u €. 6,75

Binnen Europa betaald u €  9,50

Buiten Europa betaald u € 19,50

BETAALMOGELIJKHEDEN:

In de winkel kunt u uiteraard met uw pinpas betalen.

Online:

-IDeal

-PayPal (tevens creditcards)

-Vooraf overmaken ( Bestelling rechtstreeks via info@dressmedutch.nl. U ontvangt een bevestigingsmail en alle overige informatie voor de overboeking)

-Sofort Banking (E-Banking)

-Bancontant (Mister Cash)

LEVERING:
Al onze artikelen zijn direct leverbaar, mits duidelijk aangegeven. Wanneer een artikel nog moet binnenkomen wordt u hiervan op de hoogte gesteld tijdens de bestelling.
Behoudens overmacht of wanneer een artikel nog moet binnenkomen, worden alle artikelen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. De feitelijke uitvoering van de levering wordt verzorgd door PostNL. Derhalve is de ontvangstdatum van elke zending mede afhankelijk van de prestaties van de vervoerder. In geval van overboeking dient betaling volledig binnen 5 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Een bestelling wordt u als pakket aangeboden en is door u te volgen via track&trace.

Verzending in een envelop geschiedt echter alleen bij kleine artikelen zoals sieraden. Deze worden volgens de wettelijke toegestane normen zorgvuldig verpakt en verstuurt. Bij verzending in een envelop verstrekt TNT post geen traceernummer. In de praktijk zal deze verzending 1 à 2 dagen duren. Bij deze verzending geldt dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden bij het zoekraken van enveloppen die door PostNL worden afgegeven.

GARANTIE:
Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
Niet onder garantie vallen echter;
verkeert gewassen en behandelde producten, handelingen waar het artikel niet voor is bedoelt.

NIET TEVREDEN GELD TERUG:
Bent u niet tevreden met uw bestelling dan kunt u na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag dat u de bestelling ontvangen heeft retourneren zonder opgave van redenen. U ontvangt het aankoopbedrag zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening (uiterlijk binnen een week) nadat wij het artikel in ontvangst hebben genomen. Wij kunnen helaas vanwege onze voorraadadministratie geen retouren meer aannemen nadat de termijn is verstreken.

RUILEN:

Het retour adres voor verzending: Gruyter Passage 24, te Arnhem.

Wij nemen uitsluitend artikelen retour ;
– ongewassen / niet gedragen
– niet beschadigd
– (indien mogelijk) in originele verpakking wordt teruggezonden
– prijskaartjes en/of labels niet verwijderd zijn
– de aankoopbon is bijgevoegd
– binnen de gestelde termijn van 14 zichtdagen

Wanneer u uw aankoopt wilt ruilen of retourneren kunt u deze aanbieden bij postagentschappen in uw buurt, velen zijn ook gevestigd in supermarkten.
Daarnaast kun u ook kiezen via PostNL uw retour aan te bieden. Wij adviseren aankopen als pakketzending of aangetekend te versturen. De klant is t.a.t. zelf verantwoordelijk voor de verzending.

PRIVACY:
Wij hanteren de wet van privacy en verstrekken daarom nooit uw gegevens aan derden.
U persoonsgegevens worden bij Dress me Dutch altijd via een versleutelde SSL verbinding verzonden.

Cookie verklaring:

Deze website gebruikt Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina’s.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Google Analytics stelt first-party cookies in via een stuk JavaScript-code die moet worden toegevoegd aan elke pagina die site-eigenaren willen volgen. Het stelt automatisch vier cookies in en een vijfde via opt-in.

Wereldwijd stelt Google in de lidstaten van de Europese Unie de volgende cookies in:

__utma Cookie
Een blijvende cookie – blijft op een computer staan, tenzij deze verloopt of de cookie-cache wordt gewist. Het volgt bezoekers. Gegevens die zijn gekoppeld aan de Google __utma-cookie zijn: eerste bezoek (uniek bezoek), laatste bezoek (terugkerend bezoek). Dit omvat ook dagen en bezoeken om berekeningen te kopen die e-commercewebsites met gegevensintelligentie bieden rond het kopen van verkooptrechters.

__utmb Cookie & __utmc Cookie
Deze cookies werken samen om de lengte van het bezoek te berekenen. Google __utmb cookie geeft de exacte aankomsttijd aan, waarna Google __utmc de exacte uitlooptijd van de gebruiker registreert.

Omdat __utmb toegangsbezoeken telt, is het een sessiecookie en verloopt aan het einde van de sessie, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de pagina verlaat. Er moet een tijdstempel van 30 minuten verstrijken voordat de Google-cookie __utmc vervalt. Given__utmc kan niet zien of een browser- of websitesessie eindigt. Daarom is de cookie verlopen als er binnen 30 minuten geen nieuwe paginaweergave wordt vastgelegd.

Dit is een standaard ‘gratieperiode’ in webanalyse. Ominture en WebTrends en vele andere volgen dezelfde procedure.

__utmz Cookie
Cookie __utmz bewaakt de HTTP-verwijzer en noteert waar een bezoeker vandaan kwam, met de referrers in het midden in type (zoekmachine (organisch of cpc), direct, sociaal en niet-geverifieerd). Van de HTTP-verwijzer registreert de __utmz-cookie ook welk zoekwoord de bezoek- en geolocatiegegevens heeft gegenereerd.

Deze cookie duurt zes maanden. In tracking-termen is deze Cookie misschien wel de belangrijkste omdat hij u vertelt over uw verkeer en hulp biedt bij conversie-informatie, zoals welke bron / medium / trefwoord moet worden toegewezen voor een doelconversie.

__utmv Cookie
Google __utmv Cookie duurt “forever”. Het is een hardnekkig koekje. Het wordt gebruikt voor segmentatie, gegevens-experimenten en het __utmv werkt hand in hand met de __utmz-cookie om de cookie targeting mogelijkheden te verbeteren.

KLACHTEN:
Onze klachtenprocedure geldt als volgt;
Wij zullen te allen tijde trachten problemen met onze klanten op te lossen. Service staat bij ons hoog in het vaandel. Er zijn twee manieren om een klacht bij ons kenbaar te maken. U kunt gebruik maken van onze email 24/h per dag en beschrijf duidelijk de klacht via administratie@dressmedutch.nl

Klachten proberen wij zo spoedig mogelijk op te lossen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de omvang van de klacht. Dit kan echter meer tijd in beslag nemen, maar worden binnen een tijdsduur van maximaal een maand opgelost.
Klachten dienen een redelijkheid te hebben. Onze medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op, uiterlijk binnen 48 uur.

Wij hopen op een langdurige en prettige samenwerking met u.